Logout

Classroom

Now in service

Test Options

Test Test de morfologia vegetal


La disposició de les fulles a la tija és:

 • esparsa
 • oposada
 • verticil·lada

La fullà és:

 • unifacial.
 • bifacial.

La fulla presenta pilositat ?

 • si
 • no

La fulla és:

 • simple
 • composta

La fulla és:

 • peciolada
 • sèssil

Les ceres de la fulla es situen preferentment:

 • a l'anvers
 • al revers

Els tricomes de la fulla es situen preferentment:

 • a l'anvers
 • al revers