Logout

Classroom

Now in service

Test Options

Test Test de morfologia vegetal


La nervadura de les fulles és:

 • palmada
 • pennada
 • paral·lela

La disposició de les fulles a la tija és:

 • esparsa
 • oposada
 • verticil·lada

La fulla presenta pilositat ?

 • si
 • no

La fulla és:

 • unifacial.
 • bifacial.

La fulla és:

 • simple
 • composta

La fulla és:

 • sèssil
 • peciolada

És revoluta la fulla de poinsetia?

 • si
 • no