Logout

Classroom

Services

Família: Lamiàcies

Espècie: Rosmarinus officinalis L.

Nom popular: Romaní, romer.

Descripció: arbust perinnifoli molt ramificat i aromàtic que en bones condicions pot superar els dos metres d'alçària. Les fulles són coriàcies, linear lanceolades, oposades, senceres, amb les vores enrotllades cap avall, tenen l'anvers verd i el revers tomentós de color gris. Les flors són bilabiades i s'agrupen en verticil·lastres axil·lars (el calze és bilabiat i en la corol·la el llavi inferior està format per dos petits lòbuls centrals, mentre que el superior és bilabiat i retret, de color blanc blavós, de vegades blanc o amb tonalitats rosa; té dos estams grans que sobreïxen de la corol·la). Segons les condicions ambientals pot tenir diverses floracions al llarg de l'any.

Ecologia: espècie indiferent edàfica que, amb coscolles, estepes i llentiscles forma part dels matolls serials de la regió mediterrània, sense sobrepassar els 1.500 m d'altitud. Actualment es cultiva com a ornamental en parcs i jardins, i sovint s'utilitza com a condiment.

Veure  botanica virtual

Nombre popular: Romero.

Familia: Lamiaceas.

Descripción: arbusto perinnifolio muy ramificado y aromático que en buenas condiciones puede superar los dos metros de altura. Las hojas son coriáceas, linear lanceoladas, opuestas, enteras, con los bordes enrollados hacia abajo, tienen el haz verde y el envés tomentoso de color gris. Las flores son bilabiadas y se agrupan en verticilastros axilares (el cáliz es bilabiado y en la corola el labio inferior está formado por dos pequeños lóbulos centrales, mientras que el superior es bilabiado y retraído, de color blanco azulado, unas veces blanco con tonalidades rosa; tiene dos estambres grandes que sobresalen de la corola). Según las condiciones ambientales puede tener diversas floraciones a lo largo del año.

Ecología: especie edáfica indiferente que, con coscollas, estepas y lentiscos forma parte de los matojos seriales de la región mediterránea, sin sobrepasar los 1.500 m de altitud. Actualmente se cultiva como ornamental en parques y jardines, y freqüentemente se utiliza como condimento.

 

Common names Rosemary.

Family: Lamiaceae

Description: Rosemary is an erect, perennial, evergreen shrub, two to four feet high, with numerous branches of an ash color, and densely leafy. The leaves are sessile, opposite, revolute and linear, over an inch in lenght, dark-green and shining above, and downy. The flowers are few, bright blue or white. Calyx purplish.

Ecology: Rosemary is a native of the countries surrounding the Mediterranean, and is cultivated nerarly every garden for its fragance and beaty. It flowers in April and May. The parts used in medicine are the flowering tops.


Autors: Dolores López, Núria Carazo, Antoni M. Claret Verdú, M. Teresa Mas i Esme Hurtado del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona.

 

Finançament: Ajut per a Projectes de millora de la docència (2009) de la Universitat Politècnica de Catalunya.