Logout

Classroom

Services

 

Família: Euforbiàcies

Espècie: Euphorbia pulcherrima

Nom popular: Poinsetia, flor de pascua.

Descripció: arbust de fulla caduca que pot arribar a mesurar 4,5 metres en el seu hàbitat natiural  a Mèxic. Les fulles són dentades de color verd fosc. Totes les espècies del gènere es caracteritzen per tenir una sola flor femenina, sense pètals i usualment sense sèpals, rodejada de flors individuals masculines tancades en una estructura anomenada ciati. La part vistosa típicament vermella de la planta, popularment referida com la flor, encara que pot ser d'altres colors com rosa, blanc, groc, etc. són fulles modificades o bràctees.

Cultiu: espècie originària de Mèxic. Àmpliament cultivada en tot el món. La era moderna del cultiu de la Poinsetia comença amb la introducció del cultivar "Oak Leaf" per la família Ecke.

Familia: Euforbiáceas

Especie: Euphorbia pulcherrima

Nombre popular: Poinsetia, flor de pascua.

Descripción: arbusto de hoja caduca que puede llegar a medir 4,5 metros en su hábitat natural en Méjico. Las hojas son dentadas de color verde oscuro. Todas las especies del género se caracterizan por tener una sola flor femenina, sin pétalos y usualmente sin sépalos, rodeada de flores individuales masculinas encerradas en una estructura llamada ciato. La parte vistosa típicamente roja de la planta, popularmente referida como flor, aunque puede ser de otros colores tales como rosa, blanco, amarillo, etc. son hojas modificadas o brácteas.

Cultivo: especie originaria de Méjico. Ámpliamente cultivada en todo el mundo. La era moderna del cultivo de la Poinsetia empieza con la introducción del cultivar "Oak Leaf" por la familia Ecke.

 

Common names: Poinsettia.

Family: Euphorbiaceae

Description: is a deciduous shrub reaching 15 feet in its native habitat in Mexico. The toothed leaves are dark green. All species are characterized by a single female flower, without petals and usually without sepals, surrounded by individual male flowers that are enclosed in a cup-shaped structure called a cyathium. The showy red portion of the plant, popularly referred to as the flower, consists of modified leaves, or bracts.

Ecology: Poinsettia is native to Mexico. Widely cultivated arround the world. The modern era of poinsettia began with the introduction of the seedling "Oak leaf" by Ecke family.

 

Autors: Dolores López, Núria Carazo, Antoni M. Claret Verdú, M. Teresa Mas i Esme Hurtado del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona.

 

Finançament: Ajut per a Projectes de millora de la docència (2009) de la Universitat Politècnica de Catalunya.